Gröna

100% återvinningsbara produkter Virket från förnyelsebara skogsbruk

Stål är nästan 100% återvinningsbart. Virket som vi använder för packning kommer från förnyelsebara skogsbruk. Våra tillverkningsavfall är återvunna.